ခရီးသွားအာမခံ

လူကြီးမင်းအနေဖြင့် အွန်လိုင်းမှ လျော်ကြေးတောင်းခံရာတွင် အောက်ပါအချက်များကို သတိပြုပေးပါရန်။

အချက်အလက်များအားလုံးကို နမူနာပြထားသည့်အတိုင်း ပြည့်စုံစွာရေးသားရပါမည်။

(online မှ လျော်ကြေးတင်ရာတွင် Unicode font တစ်မျိုးတည်း ဖြင့်သာ ဖြည့်စွက်၍ အသုံးပြုပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။)

  • ယခုလျော်ကြေးတောင်းခံမှုနှင့်သက်ဆိုင်သော စာရွက်စာတမ်း အထောက်အထားများအား ပြည့်စုံစွာတင်ပြပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။
  • လျော်ကြေးတောင်းခံရန်အတွက် e-claim form တွင် မဖြစ်မနေ လက်မှတ်ထိုးအတည်ပြုရန်လိုပါသည်။
  • အထက်ပါဖော်ပြပါအတိုင်း မပြည့်စုံပါက လူကြီးမင်းထံသို့ ဆက်သွယ်၍ ထပ်မံလိုအပ်သည်များ တောင်းခံမည်ဖြစ်ပါ၍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးရပါမည်။

ခရီးသွားအာမခံလျော်ကြေးတောင်းခံခြင်း